Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bierrock Festival

 

 • Legitimatie is verplicht.
 • Roken in de tent verboden.
 • Het bezoek aan Bierrock Festival is altijd op eigen risico.
 • De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor toegebracht letsel door derden of schade aan uw eigendommen.
 • Bij misdragingen zijn de mensen van de beveiliging bevoegd om u van het terrein te verwijderen zonder dat u recht heeft op het terug ontvangen van het entreegeld.
 • Mensen van de beveiliging zijn bevoegd om u desgewenst te visiteren.
 • Het is verboden om zelf meegebrachte dranken en etenswaren te nuttigen.
 • Crowdsurfen is verboden.
 •  Indien het programma gewijzigd wordt (bijvoorbeeld door ziekte van een artiest) kunt u geen aanspraak maken op het terug ontvangen van het entreegeld.
 • Mocht het evenement door bijvoorbeeld noodweer, dag van nationale rouw, MKZ, of elke andere vorm van overmacht dan wel force majeur geen doorgang hebben, dan zal het evenement naar een nader te bepalen datum worden verplaatst. De entreebewijzen blijven dan geldig en men kan dan geen aanspraak maken op restitutie van de reeds betaalde entreebewijzen.
 • Gekochte munten worden niet teruggenomen.
 • Bier gooien is verboden en kan leiden tot verwijdering van het terrein..